Trakya Cam Referans Kitabı

 

GÖKHAN AVCIOGLU

GAD Architecture

The İstanbul projesinde cam seçiminde belirleyici unsurlar, açıklık, netlik, doluluğa karşı boşluğun dengesi, hijyen, şeffaflık, sadelik, güven, çağdaş bir bakış ve aynı zamanda korunaklı bir mahremiyet sağlaması oldu... Hem içerdeyim, hem de dışarıda hayatın içinde... Benim ya da benden sonra kulananın izin verdiği kadar, gündüz ve gece...

Basitçe kumdan oluşan ve bizi asırlardır medeniyetten medeniyete taşıyan mimari bir malzeme olarak camın bugün olduğu kadar gelecekte de varlığının gerekli, sürekli gelişen ve vazgeçilmez bir malzeme olacağını düşünüyorum. Gelecek tamamen onun versiyonlarından oluşacak. Diğer özelliklerinin yanında, ayrıca bir mimar olarak söyleyebilirim ki taşıyıcı özelliği de oldukça şaşırtıcı.

Şişecam Düzcam’ın ürünlerini proje yaptığımız her dünya şehrine götürüyoruz, bir dünya markası olmasını istiyoruz ve tabii ki desteğimiz onunla...


BASİTÇE KUMDAN OLUŞAN VE BİZİ ASIRLARDIR MEDENİYETTEN MEDENİYETE TAŞIYAN MİMARİ BİR MALZEME OLARAK CAMIN BUGÜN OLDUĞU KADAR GELECEKTE DE VARLIĞININ GEREKLİ, SÜREKLİ GELİŞEN VE VAZGEÇİLMEZ BİR MALZEME OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM. GELECEK TAMAMEN ONUN VERSİYONLARINDAN OLUŞACAK.


Fotoğaflar