GAD Mimarlık Hakkında

Mimari Projeler, araştırmalar, tasarımlar ve mimari dizayn konusunda kendi alanında öncü gruplardan biri olan Global Architectural Development(GAD) Mimarlık Oluşumu, uluslararası mimarlar ve kuruluşlar tarafından tanınan Mimar Gökhan Avcıoğlu tarafından 1990 yılında kurulmuştur. GAD, günümüz mimarisinin ve şehirciliğin medya, kültür, teknolojik inovasyonlar ve tüketici alışkanlıkları tarafından belirlendiğini ve bu faktörlerin yapısal çevreyi farklı ölçeklerde nasıl etkilediğini inceler. GAD’ın başarısı, müşterilerinin ihtiyaç programlarını metodolojik bir araştırma ile ele alarak; gelişen dijital, fiziksel modelleme ve yenilikçi bir yaklaşımla oluşturur.

GAD, Mimari uygulamanın, geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında araştırma ve deneysel çalışmalar ile gerçekleşebileceğine inanır. New York, Bodrum, Dubai ve Paris'de de ofisleri bulunan GAD’ın merkez ofisi İstanbul'da konumlandırılmıştır. GAD ve Gökhan Avcıoğlu, özel konut projelerinden şehir planlamalarına kadar farklı ölçeklerdeki ve konumlardaki mimari projelere imza atmıştır. Kültür merkezleri gibi  kamusal projeleriyle tanınan GAD, aynı zamanda da apartman, ofis ve otel projeleri gibi özel  projeler de gerçekleştirmiştir. Gökhan Avcıoğlu ve GAD tarafından yapılan mimari projeler ve mimari dizaynlar, ulusal ve uluslararası çeşitli ödüllere sahiptir. GAD, Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), American Institute of Architects (AIA) ve Royal Institute of British Architects (RIBA) üyesidir.

Gökhan Avcıoğlu tarafından 2014 yılında kurulan  Mimarlık ve Yerleşme kültürünü Geliştirme Araştırma ve Eğitim vakfı (GADEV), Ülkemizde, dünyada ve diğer gezegenlerde mimarlık, yapı mühendisliği ve yerleşme kültürünü geliştirme, araştırma, değerleme ve eğitim konuları ile ilgili bilinç oluşturma, yaygınlaştırma, sanat ve kültür varlıklarını ve mimari mirasını, doğal ve tarihsel, kültürel, estetik değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her çeşit belgesel değerleri koruma, bu değerlerin geçmişle gelecek arasında kültürel bir bağ dokusu şeklinde devamlılığını sağlama, bu amacın gerçekleşmesi için gerekli organizasyonu kurma, ülke mimarisinin ve sanatsal üretiminin yurtdışında tanıtılması, mimarlar arasında dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi, mimarlığımızın düşünsel yapısını ve yapı sanatının geliştirilmesi için araştırma, eğitim ve uygulama konularındaki çalışmaların desteklenmesi, ödüllendirilmesi, mimarlık konularında alternatif yaklaşımlar (düşünce, yöntem ve yapılar) üreterek ortamı değiştirici katkıda bulunulması, mimaride yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması için yönlendirici ve seçici çalışmaların yapılması, kamuoyunun mimarlık ve mimari sanatı hakkında bilgilendirilmesi, mimari yapılarının kamuoyuna ulaşması, ülkemizin geçmiş mimari mirasının korunması ve değerlendirilmesi, kültürel ve sanatsal gelişmelerin desteklenmesi, inşa etme sanatıyla ilgili bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması, sanatçılar ve sanatseverler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve Türk insanına olanakları ölçüsünde eğitimini geliştirici araştırmalar yapılması, yaptırılması, dünyadaki ve yurdumuzdaki en ileri eğitim ve öğretim sistemlerinin, eğitim kurumlarına yerleşmesini sağlayıcı etkinliklerde bulunulması, çalışkan,yetenekli, başarılı öğrencilere eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için her türlü eğitim yardımlarında bulunma amacıyla kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşdur.