Tüm Projeler
Filtrele

Timber House /

 

Timber House

Mimari Proje & Tasarım:
Gökhan Avcıoğlu & GAD
Yapı Tipi:
Konaklama, Konut, Güncel, Deneysel
Yapım Yılı:
2021
Durum:
n/a
 
Türk evi konusu bu topraklarda çok üzerinde düşünülen ve tartışılan bir meseledir. Ancak belki de verilen “Türk Evi” ismi zaten temel olarak bu coğrafyada birçok farklı şekilde yansımalarına rastladığımız bu yapı metodolojisini tam olarak ifade edememektedir. Burada “Türk Evi” yerine Anadolu, Balkan ve Mezopotamya coğrafyalarında konut elde etme biçimleri şeklinde bir başlık tercih etmek daha verimli olabilir. 
GAD, “Wood House” projesi için birçok farklı kaynağa dayanan araştırmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda özellikle 17.yy. ile 20.yy. arasında elde edilen ev, konut, konak, yalı, kasır, köşk ve saraylar incelenmiştir. Bunun sebebi o dönemin eserlerinin birçok mimarlık tarihçisi tarafından bozulmuş, şatafatlı ve fazla gösterişli olarak nitelenen özelliklerinin hiç de öyle olmadığı ve yeni bir dil oluşturduğu savına dayanmaktadır. Roma İmparatorluğunun Yunan mimarisinin etkilerinden kendi Roma mimarisine geçişte elde ettiği yeni çalışmalara o zamanlarda “bozulma, şatafat ve fazla gösteriş” olarak değerlendirildiği unutulmamalıdır.
Konut elde ediminde kullanılan, “hayat”, “oda”,” cumba”,” cihannüma” gibi anonim diye tabir edilebilecek birçok yapı birimi/elemanı, çağdaş mimarlık teorisi ve çağımızın yapı teknolojilerinin imkân verdiği yeni tekniklere dayanarak yeniden ele alınmıştır. Bu edinimler sonucu modüler olarak bir araya gelen, ihtiyaçlar çerçevesinde genişleyen, hava şartlarının gerekliliği doğrultusunda açılıp kapanmaya elverişli yapılara hayat verebilecek bir “Cetvel” sistemi meydana getirilmiştir. Böylece rahmetli Alpaslan Ataman’ın söylediği gibi tekrar, bir cetvel düzeni ile sağlandığında üslup oluşturmaktadır.