Şantiye Turkiye 04-2012

 

Master Planlama Ödülü: gdkp/Gökhan Avcıoglu&GAD

Master Planning Award: gdkp / Gökhan Avcioglu & GAD


GDKP projesi, Gedikpaşa semti için çağdaş bir çarşı önerisi sunuyor. İstanbul kent kültürünün ve yaşamının temel bileşenlerinden biri olan çarşı tipolojisine yeni bir yaklaşım getiren proje, bu tipolojiııin temel ilkeleri ile temel mimarlık formlarını kullanmanın yeni yollarını araştırıyor. MIPIM jürisi, yerel ölçek ve yerel karakteri referans alan GDKP’niıı, çapraz grid kullanımı ile alışveriş merkezi modelini benimsemek yerine kendi bağlamında yanıtlar getirdiğine dikkat çekiyor.Fotoğaflar