Konsept Projeler 12-2012

 
2012 için..
Mimarların "development” konusunda daha çok ve "dcvcloper”lar kadar öne çıkmaları, kaybettikleri ilgi alanları ve yetki alanlarını yeniden kazanmaya başlamaları önemli bir değişiklik.

En önemli konulardan biri "Kentsel Dönüşüm"c gösterilen ilgi. Henüz "Kentsel Dövüşüm" çizgisinde olsa da önemli bir adım atıldı. Şimdi yapılması gereken iyi organize edilmiş projeler. Oluşturulacak kentsel dönüşüm modeli için. İstanbul gibi benzersiz, bir şehrin tarihi yapısını dikkate almak gerekli. Seneler içinde önüne geçilemez hale gelen göç ve hızlı kentleşmeden tahrip olmuş bir kent olan İstanbul aslında tarihinde düzenli ve planlı bir kent barındırıyor; sokak dokusu toplumun ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına en iyi şekilde yanıt veriyordu. Ayrıca unutmamak gerekir ki dönüşüm; sadece kent sakinlerinin umumi alanlar ile olan ilişkisini değil, aynca küresel ticaret ağlarının ihtiyaçlarını ve liman bölgelerinin daha etkin kullanımını da gözetmelidir. Güncel dönüşüm girişimleri mevcut olan kalitesiz dokuyu yenilemek amacı taşısa da bütün kenti ele alarak İstanbul'u ileri taşıyacak yatırımlar yapılmalıdır. İstanbul sadece içinde yaşayanları değil kısa süreli iş ya da gezi amaçlı ziyaretçileri de düşünmek zorunda.

Aynca yakın zamanda inşaatı başlayan Taksim Meydanı Projesi kentsel dönüşüm kadar önemli bir konu. Bu projenin tasanm sürecinde "kamusal alanın kime ait olduğu”nun dikkatle irdelenmesi gerekiyor. Tüm şehirlerde kentsel açık mckânlann en etkin kullanılan ögesi meydanlardır, özellikle İstanbul gibi metropollerde Taksim gibi sürekli devinim içinde olan bir meydan, onunla ilişkili olan tüm kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmalı.

Üçüncü olarak, ibadethaneler üzerindeki alaka, ilgi ve tartışmalar. İlk örnekleri naif ve sıradan hatta komik olsa da giderek dikkatli ve hatın sayılır ciddiyette örneklere erişecek. Sadece Sünni ibadethaneler değil, alevi buluşma ve ibadet alanları gelişme kaydedecek.

Bunlara ek olarak, MIP1M 2012 de Katar’ın öne çıkışı. Ayrıca Sandy Kasırgası New York kentini ciddi şekilde etkiledi. Bu aslında kentlerin alt yapıları konusunda daha çok çalışma yapılmasını gerçeğini ortaya çıkardı.

2013'e dair..

2013, şehir ülkelerin daha çok öne çıkışına sahne olacak. Yani ülke kadar büyük kentler, ülkeler gibi hareket eden kentler yarışacaklar.
Bunun dışında Venedik Bicnali sunumlar olmasa da konusu açısından enteresan. Bu sene ilk kez gerçekleştirilen İstanbul Tasarım Bicnali‘nin tasarımdan çok mimarlık tarafından işgali hatalıydı. Bir sonrakinde aynı hatanın yapılmaması temennisiyle gezildi. Mimarların "development” konusunda daha çok ve "dcvclopcr"lar kadar öne çıkmaları, kaybettikleri ilgi alanları ve yetki alanlarını yeniden kazanmaya başlamaları önemli bir değişiklik. Ayrıca 3D printer teknolojilerinin gelişmesi diğer alanlarda olduğu kadar mimari alanda da önemli katkılar sağlıyor.

2013, şehir ülkelerin daha çok öne çıkışma sahne olacak. Yani ülke kadar büyük kentler, ülkeler gibi hareket eden kentler yarışacaklar. İstanbul, Dubai, Abudhabi, Doha, Londra, New York. Los Angeles, Beijing,


Seul, Şangay, Tokyo, Delhi, Bombay gibi şehirler öne çıkacak.

Fotoğaflar