Istanbul Art News Eskisehir Rixos

 
Doğa ile mimarinin buluşması


GAD & Gökhan Avcıoğlu tarafından Eskişehir Odunpazarı'nda yapılan Rixos Eskişehir Spa Hotel, sürdürülebilir bir proje olmasının yanı sıra çok sayıda ilgi çekici başlığı da bünyesinde bulunduruyor. Tarih, doğa, yeşil, su, ağaç, taş ve sanat; bu projeyi anlatırken kullanacağımız anahtar kelimelerden bazıları...


Eskişehir’in tarihi önceki devletlerden kalan katmanlı zengin bir geçmişe uzanıyor. Bunlar arasında Mitiller. Frig-ya. İskender İmparatorluğu, Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmaıılı İmparatorluğu sayılabilir. Özellikle bakir tarihi dokusu sayesinde Oduııpazarı bölgesinin büyük bir turizm potansiyeli bulunmakta. İşte Rixos Eskişehir Spa Hotel bu bölgede yer alıyor. Ağaçlar içindeki proje, Oduııpazarı ııın yerelden beslenen mimarisinin ve var olan tarihi dokusunun modern bir yoruııııı denilebilir.


Kaplıca etrafına konumlanan bir otel
Proje, Eskişehir'in sıcak su kaynaklarından büyük ölçüde etkilenmiş. Jeo-termal su kaynağına son derece yakın olduğundan, proje alanı bir kaplıca konumu oluşturuyor. Kaplıca, alanın jeotermal özelliklerinden yararlanılarak, toprak ile eşleştirilip arazi eğimine özenle oturtturulmuş. Yıllar yılı, bu bölgede yaşayanlar sıcak suyun iyileştirici özellikleri olduğuna ve bir süre suda kalaıı herkesin sağlığının daha iyiye gideceğine inanmışlar ve bu, yerel ve yabancı ziyaretçilerin bölgeye olan ilgisini arttırmış. Eskişehir kaplıca ve termal otelinin burada konumlanmış olması bıı açıdan bir tesadüf değil. Otel, doğal topografyayı izleyerek katmanlanmış olup; tüın otel misafirlerinin kolayca erişebilmesi için kaplıca etrafında dönüyor. Havuzlara konulan kubbeler, doğal gün ışığının içeri girmesine izin verecek çatı ışıkları görevini üstleniyor. Toprağa gömülü kaplıcaya sızan ışık, kubbe altında geleneksel bir hamam yanılsaması yaratıyor.


"Azalt, Yeniden Kullan, Dönüştür” sloganı ile temel alık azaltma kavramının yanı sıra jeotermal enerji sadece kaplıcalarda değil, bir jeotermal ısı pompalama sistemi sayesinde soğuk
Rleos Kskıs.-tnr Spa Hotel
mevsimler boyunca hacmin ısıtılmasında da kullanılıyor. Böylece enerji verimliliği açısından Rixos Eskişehir Spa Hotel’iıı örnek bir proje olduğu söylenebilir.


Sanat ile dost bir proje
Cephesinin tamamen ahşap kapla-
ma olması, çok sayıda yerel doğal taş kullanılmış olması, mevcut ağaçların mümkün mertebe korunarak yapının konumlandırılması, her tarafa açılan geniş ve şeffaf bir lobi alanının olması, lobiyi saran merdivenin yapıda bir heykel gibi durması ve dahası bu lobinin çağdaş sanal eserleri ile zenginleştiril-
mesi, tüm bu özellikler projeyi daha sahici kılıyor.

Otel odalarındaki sanat işleri Eskişehir ve İç Anadolu tarihinden esinlenilerek bu otel için özel olarak tasarlanmış. Otel Fuaye ve Sııiı odalarında kullanılan sanat eserleri yatırımcı Erol Tabanca koleksiyonundan özenle se-
çilmiş. Otel lobisine ve peyzajına özel olarak Hüsamettin Koçan tarafından tasarlanmış heykeller yine Erol Tabanca koleksiyonundan. Ayrıca Eskişehirli sanatçılar tarafından otele özgü heykeller ve resimler yapılmış. Otel içinde sergilenen tüm bu eserler küçıık çaplı bir koleksiyon oluşturuyor.Fotoğaflar