Gökhan Avcıoğlu, Yapı Dergisi İçin İstanbul'daki Son Mimarlık Yarışmalarını Yorumladı

 

 

 

Gökhan Avcıoğlu, Mimar
GAD Architecture

Kalabalık nüfuslu, çoklu kullanıma açık şehir yaşamında, halkın ortak kullanımına açık düzenlemelerde oy hakkının olması demokrasilerin artık vazgeçilmemesi gereken unsurlarından biri olmalıdır. Tabii bunun sağlıklı yapılabilmesi için kurumlar ve uzmanlar, işin ehli kişiler tarafından önceden bilgilendirilmek, tartışma ortamları yaratmak oy kullanacakların kararlarını kolaylaştıracaktır. Burada bahsi geçen yarışmalar, çok uzun zamandan beri bunun tersine ve inadına hareket eden kamu kurumları, yerel yönetimler ve bir gecikmişliğe bağlı olarak yukarıda bahsettiğim koşullar gerçekleşmeden yapıldılar. Bu nedenle bu yarışmaları örnek almak, üzerinde konuşmak çok adil değil.

Bu itibarla, yarışma kararları ve süreçleri diğer proje elde etme süreçlerine göre daha geniş bir zaman diliminde ele alınmalı; uluslarası katılımcıların, her ölçekte olmasa da hem görüşlerini hem de projelerini tanıtmalarına fırsat tanınmalıdır.

Bu büyüklükteki projeler için konu bir master plan düzleminde ele alınmalı. Bu yarışmayı kazanan kişi ya da grupça meydana getirilen proje ve diğer unsurlar daha geniş yarışmacılara açılmalı ve buradan elde edilen projelerle çoklu bir projeye geçiş sistemi oluşturulmalıdır. Uluslararası düzlemde tecrübeli grupların ayrı bir kategoride davetli ve bedelli olarak katılmaları özendirilmelidir.

Özetle tecrübeliler, gençler, tüm paydaşlar ve halkın katılımı olabildiğince dünyaya kalıcı bir değer eklemenin ve bir değer yaratmanın örnek bir olay olduğu (event space) bir keyfi ve anlamı bize yaşatmalıdır.

“Kullanıcıların görüş bildirerek sürece katılması elbette süreci zenginleştirecek bir katkıdır. Ancak bu eğilim oluşturma sürecinin sağlıklı bir bilgilendirme altyapısı sağlayıp sağlamadığı, katılımcılar ile doğrudan paydaş olanlar arasında temsiliyet ilişkisi olup olmadığı gibi sorular bir kenara bırakılsa bile en önemli sorun gerçek anlamda ve daha kapsamlı bir katılımcılığının önünün kesilmesi, sürece paydaş ya da uzman olarak doğrudan katkı sağlayacak kişilerin ve daha kapsamlı değerlendirmelerin dışlanmasıdır.”

 

Yapı Dergisi Website Haber Linki; https://yapidergisi.com/kentsel-tasarim-yarismalarinda-katilimcilik/