Tüm Projeler
Filtrele

Cappadocia Spa Hotel / Türkiye

 

Cappadocia Spa Hotel

Lokasyon:
Türkiye
Mimari Proje & Tasarım:
Gökhan Avcıoğlu & GAD
Proje Ekibi:
Nesime Önel Olcaycan, Burak Paksoy, Beyza Turgutlu, Aysu Acar, Batuhan Çelebi, Volkan Buluç Kutal
Yapı Tipi:
Konaklama
İnşaat Alanı:
37789 m2
Proje Alanı:
251930 m2
Yapım Yılı:
2020
Durum:
Planning Stage

Nevşehir Merkezi, ilçe Taşocakları bölgesinde, Türkmenlik tepe mevkiinde yer alan proje sahasında, madencilik ruhsatının iptal edilmesinin ardından alanın turizm odaklı koruma ve kullanımı yönünde projelendirilmesine karar verilmiş.

Bu başvuru esnasında henüz taş ocağı olarak kesilmemiş alanlarda arkeolojik sit alanları tespit edilmiş, hatta alanın en üst kotunda yer alan ve Kapadokya’da nadiren görülen Sunak yapısı Koruma Kurulu arkeologları tarafından keşfedilmiş ve koruma altına alınmıştır.

Alanının kendine özgü fiziksel dokusu, içindeki tarihi sit alanları ve yine alan içinde yapılan araştırmalarda ortaya çıkan termal suyun varlıgı projenin şekillenmesinde temel unsur olmuştur. Projenin Kurgusunda  Coğarafyanın tüm bu fiziksel ve kültürel verilerini kullanarak “yerin” bir parçası olması hem de kendi içinde yarattığı özel doku ve kurgusuyla da “ kendi bağlamını” yaratması hedeflenmiştir.Bu mimari kurguda doğal olanla, yeni olanın  arasındaki sınırları yok edip birbiri içine geçmesi hedeflenmiştir.

Proje kaya oyma (mağara) yapılaşmasının el verdiği şekilde üç ayrı zone olarak kurgulanmıştır.

I.Zone, Arazinin eskiden Taş ocağı olarak kullanıldığı dönemde tahribata ugrayan kaya yamaçlardan Doğu aksına oturan Otel girişi, Lobi ve Indigo grubunun özel koleksiyonu olan yöreye özgü  “Dokuma Halıları Müzesinden” oluşmaktadır.

Kaya oyma yapılaşmasının el verdiği derinlik ve yüksekliklerlere bağlı kalınarak, Plan kurgusu ana bir mafsal ve bu mafsala takılı birbiriyle ilişkili mağara mekanlardan oluşmaktadır.

I.Zone Otel lobisine bağlı ikinci bir kol ve bu kola takılı, mağara otel odalardan oluşmaktadır. Oluşturulan bu II. Zone ve dolaşım hattı, mekanları birbirine bağlarken, kaya doğal dokusu ile içiçe geçerek yer yer tepe ışıklıkllarla yer yer de dış mekana açılarak süprizli bir görsel şölen oluşturmaktadır.

Bu II.Zone sonunda, yine arazinin Taş ocağı olarak kullanıldığı dönemde tahribata uğrayan kaya yamacının Batı aksına ulaşılmaktadır. Bu aksın ulaştığı noktada çıkan termal su ve  arazideki doğal setlemeler Spa ve Doğal Lagoon kurgusunu güçlendirmiştir.

Nevşehir Uçhisar manzarasına açılan bu III.Zone, Kaya oyma negatif birimler ve bu oyma sonucu elde edilen doğal taşlarla kurgulanan pozitif birimlerin “Hibrit” ve “parçalı” şekilde araziye yerleşmesiyle kurgulanmıştır.

Farklı Zonelardaki, farklı ölçek ve mekansal özelliklere sahip tüm bu birimlerin Tasarımında mevcuttaki doku ile hemhal olup oranın bir parçası olmasıyanı sıra kendine özgü kurgusununu da koruması hedeflenmiştir.