Gökhan Avcıoğlu Cam Mimarinin Eski ve Yenisi anlattı

 

MİMARCA CAM

GAD kurucu ortağı Gökhan Avcıoğlu, cam ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Bir yapı malzemesi olarak camın sizde çağrıştırdığı kavramlar/konseptler neler? 

Bu soruyu farklı bir açıdan ele alarak projelerimizi yaptığımız alanlarda proje konseptlerine göre cam kullanımımızın şekillendiğini söyleyebilirim. Çok farklı amaçlarla farklı kullanım alanlarına hitap eden bu malzeme, her projede farklı kimliğe bürünüp projeye farklı bir değer katabiliyor. Cam kimi projelerimizde öne çıkarken kimilerinde oldukça geri planda ama önemli bir rolde olabiliyor. Bu sebeple cam kullanımının bana bir konsept çağrıştırmaktan ziyade, benim için bir konsept çerçevesinde geliştiğini söyleyebilirim.


Projelerinizin tasarım aşamasında, cam tercihinde hangi kriterler belirleyici oluyor? (yalıtım, yansıtıcılık, renk, vb.?)

Cam kullanımında mahremiyeti ve ısı kontrolünü sağlayabildiğimiz sürece cam ile her şeyi yapabilmemiz mümkün. Bana kalırsa camın dikkat edilmesi gereken çok önemli iki özelliği var. Bunlardan ilki yansıma becerisi. Bu yansıma becerisini hem iç mekanda hem dış mekanda iyi sonuçlar alarak kullandığımız oldu. Buna verebileceğim en güzel örnek şu anki ofisimiz, evimiz GAD Park.

İkinci önemli özelliği ise sera etkisi yaratma durumu. Bahsettiğim bu iki kriter cam kullanımında ve seçiminde en büyük rolü oynuyor. Bu nedenle camı kullandığımız alanlarda o yerin iklimini, havalandırma koşullarını, güneşle olan ilişkisini irdeleyerek kullanılacak camın teknik özelliklerinin dersine iyice çalışmamız gerekiyor.

 

 

Dünyada sizi cam kullanımıyla etkileyen bir yapıyı ansanız, hangisi olurdu?

Aklıma ilk gelen örneklerden biri, Joseph Paxton’un Kristal Sarayı. Bu yapıda ilgimi çeken en önemli konu camın kullanım ölçeğinin radikal bir biçimde genişlemesi ve ilk kez bu büyüklükte kullanılması.

Cam kullanımı ve camdan yapılar beni hep heyecanlandırır ama en çok etkilendiğim cam yapıdan bahsedecek olursam cevabım Jean Nouvel’in Paris’te inşa ettiği Cartier binası. MVRDV’nin Crystal Houses projesinin de bina ölçeğinde cam kullanımının çok iyi örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum.

 


Camın yapı tasarımına ne gibi değerler kattığını düşünüyorsunuz?

Camı her zaman proje özelinde farklı bir konseptte ele aldığım için haliyle camın her projeye kattığı değer de çok farklı oluyor. Daha kamusal bir projede camı kullanmak daha kolayken, mahremiyeti sağlamanın göz önünde bulundurulması gerektiği bir konut projesinde elbet daha zor. Bodrumda yaklaşık 20 sene önce yapmış olduğumuz Exploded House projemizde camı açık–yarı açık mekanı kurgularken ele aldık. 4,5 metre yüksekliğindeki bu camlar tıpkı araba camları gibi… Bu alışılmadık kullanım iç mekanla dış mekan arasında kesintisiz bir iletişim sağlıyor. Bu camlar sıcak havalarda tamamen aşağı inerek doğal havalandırmayı teşvik edici şekilde, kapalı bir mekanı yarı açık bir mekana dönüştürüyor.

Farklı bir yaklaşımla, yakın zamanda üzerinde çalıştığımız Kapadokya projesindeyse doluluk-boşluk ilişkisini yakalamamıza fazlasıyla yardımı oldu. Bu sebeple cam, hem projenin ölçeğine hem de içeriğine göre projeye farklı değerler katabilen bir malzeme olarak kullanılabiliyor.

 Bu değerler sizin projelerinize nasıl yansıyor, camı nasıl kullanıyorsunuz?

Daha önce de bahsettiğim gibi bu, tamamen projeye göre şekillenen bir süreç. Esma Sultan’da camı kullanma şeklimiz tamamen “hayalet-vari” bir yaklaşımdı. Aynı şekilde şu sıralar üzerinde çalıştığımız Kapadokya projesinde de açılmış olan boşlukların oldukça gerisinde, yansıma etkisi minimum olacak şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu durum tabii ki Kapadokya’nın bize anımsattığı doluluk-boşluk etkisi ve bizde hissettirdikleri çerçevesinde gelişiyor. Bizim projelerimizdeki cam yaklaşımımız ağırlıklı olarak bu yönde gelişti. Bir başka örnek olarak Borusan Müzik Evi’nden bahsedebiliriz. Esma Sultan’daki yaklaşımımızın bir benzerini yine burada da uyguladık.

Bizim projelerimizde camın bana en ilgi çekici gelen kısmının onunla binanın içinde, dış kabuğundan bağımsız bir yüzey oluşturup çift cidar etkisi vermek olduğunu söyleyebilirim.

 

Camın mimaride yaratıcı kullanımları için hayalleriniz nelerdir?

Cam kullanımında espri, numara, fantezi faktörleri işin içine fazla dahil oldukları noktada ilgimi kaybediyorum. Mesela cam bir köprü veya cam bir sandalye ele alalım, iş bu noktaya geldiğinde güven ve göz emniyetinden eser de kalmıyor tabii. Hal böyle olunca ben de ilgimi kaybediyorum. Ama bunlar dışındaki tüm kullanımlara açık olduğumu söyleyebilirim. Bekleyip göreceğiz, bakalım bizden daha neler çıkacak… Bizi izlemeye devam edin.

 

Şeffaf Bülten Website Haber Linki; http://www.seffafbulten.com/tr/bolumler/soylesi/mimarca-cam-434