FARSHAD MEHDİZADEH CONTEMPORARY İSTANBUL SANAT FUARINDA KONFERANSI

 Farshad Mehdizadeh Contemporary İstanbul Sanat Fuarında Konferansı