“Today we need more focused attention to how and what buildings are constructed to reduce the impact on the environment“

 

 

In an interview with Insaat Dunyasi, a leading construction portal, Gokhan Avcioglu commented on building and cities today. He expressed the need for new paradigms to be developed by young people as a way to provide solutions to the health and security of our cities and reduce the physıcal impact on the natural environment.

 

 

GAD Architecture Kurucu Mimarı Gökhan Avcıoğlu'dan 2021 sektör öngörüsü

"Sürdürdüğümüz projelerde, mümkün olduğunca hem insanların özel anlarını koruyan hem de gerektiğinde çok çabuk bir araya gelip hareket edebilecekleri alanlar tasarlamaya çalışıyoruz. Mimarlık kaçınılamayacak bir sanat ve sadece mimarlara bırakılmayacak kadar da herkesi ilgilendiren bir konu. Daha az ve öz, daha anlamlı ve günlük hayatımızı kutsayan mekânlara, binalara, şehirlere ihtiyacımız var." 20. yüzyılda mimarların mesleğin içindeki etkileri başka bir boyut almıştı. Nüfus artışları, savaşlar, endüstrileşme. Hiçbir çağa benzemeyen hızda ve arka arkaya çok sayıda değişim yaratan buluşa, formüle, çözüme tanık olduk. Bir yandan iyi şeyler inşa edilirken diğer yandan da çok iyi başka şeyler fütursuzca yıkıldı. Yaşanan son salgınları, bu pervasız büyümeye ve çoğalmaya, doğal kaynakları aşırı tüketmeye, doğal dengelerin insan tarafından bozulmuş olmasına bağlayanlar var. Çok da haksız değiller gibi görünüyor.

Gerekli dersleri çıkarmaz ve yaşam kriterlerimizi gözden geçirip yeni düzenlemeler yapmazsak, bu ne ilk ne de son olacak.. Şu an yürütmekte olduğumuz projelerde, hangi gelir grubunda olursa olsun mümkün olduğunca hem insanların özel anlarını koruyan hem de gerektiğinde çok çabuk bir araya gelip hareket edebilecekleri alanlar tasarlamaya çalışıyoruz. Duvarların içinde doğal kaynakları nasıl kullandığımız, nasıl geri dönüştürdüğümüz artık hepimizi ilgilendiren konular. Oluşumumuz iki ayaklı. Bunlardan ilki olan GAD Mimarlık ofisi, tamamen tasarım ve yapı kültürü üzerinden, yapı inşası için sistemler geliştiriyor. Ötekisi de vakıf kısmı olan GAD Foundation. Vakıf, biz ve bizim gibi ofislerde bulanan geliştirilmiş yeni sistemleri araştırmak, paylaşmak ve bunlar üzerinden yeni yaklaşımlar geliştirmek için çalışıyor. Bize gelen projelerde öncelikle mimarlık tarihini ele alıp, o bölgede neler olmuş kısmını araştırarak işe başlıyoruz. Bölgenin coğrafi ve kültürel özelliklerini iyi araştırıp yakın zamanda da mimarlık dünyasında neler yapılmış bunları inceliyoruz. Proje üzerinde yeni bir görüş, yeni oluşum ve ilerleme kaydedebilirsek bizim için anlam taşımaya başlıyor.

 

Daha az ve öz mekanlara ihtiyacımız var

 

COVID-19 salgınıyla birlikte dünya tarihinde yeni bir milattan bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde, 20. yüzyılın hataları üzerinden yükselen yeni yüzyılın geriye kalan 80 yılında yeniden bir aydınlanma çağı yaşayacağız. Şu anda da deneysel bir süreçten geçiyoruz. Tanımlar, sınıflamalar, hatta sınırlar yerine birbirimizle etkileşim halinde olan devletlere dönüşeceğiz. Eskiden yakınınızdaki bir komşu ülkenin iç işlerine karışamazken yeni düzende birbiriyle çok daha fazla haberleşen ve destek veren, hatta birbirini uyaran ülke toplulukları oluşuyor. Yaşadığımız şehirlerden ve yaşadığımız mekânlardan mutlu değiliz. Deprem, sağlık ve güvenlik açısından korkuyoruz. Ben özellikle 30 yaş altı gençlerin, çözümsüz konuların üzerine gidişine son derece ilgiliyim. Gençlerin, mimarlık ve tasarımla ilgili düşünüp fikirlerini belirtmesi, öneriler geliştirmesi çok önemli. Mimarlık kaçınılamayacak bir sanat ve sadece mimarlara bırakılmayacak kadar da herkesi ilgilendiren bir konu. Daha az ve öz, daha anlamlı ve günlük hayatımızı kutsayan mekânlara, binalara, şehirlere ihtiyacımız var.

 

Şantiye Dergisi Website Haber Linki; GAD Architecture Kurucu Mimarı Gökhan Avcıoğlu'dan 2021 sektör öngörüsü | İnşaat Dünyası (insaatdunyasi.com.tr)