Maison Francaise 03-2012

 
MIPIM 2012'de yüzümüzü güldürenler

Bu yıl onuncusu düzenlenen gayrimenkul sektörünün en kapsamlı zirvesi MIPIM'in heyecanla beklenen mimari yarışmasında GAD Architecture-Gökhan Avcıoğlu, Suyabatmaz Demirel Mimarlık ve EAA-Emre Arolat Architects kazandıkları ödüllerle Türkiye'yi gururlandırdı.
Köklü İngiliz mimarlık dergisi Architectural Review (AR) işbirliğiyle gerçekleştirilen MIPIM 2012'de kentsel projeler, rejenerasyon ve master planlama, yüksek yapılar, karma yapılar, ofisler, konutlar, perakende ve rekreasyon, retrofit ve sürdürülebilirlik olmak üzere dokuz ayrı kategorinin en iyileri belirlendi. Ödül programında, Çin'den Brezilya'ya, Danimarka'dan Abu Dabi'ye uzanan çeşitli mimarlık firmaları arasından GAD Architecture-Gökhan Avcıoğlu, Suyabatmaz Demirel Mimarlık ve EAA-Emre Arolat Architects, bu yıl ipi göğüsleyenler arasında yer aldı.
1. Kemer, bu öneride ana birim rolü oynuyor; fonksiyon ve alan verilerinin fiziki bir çözüm getirebilmesi amacıyla öngörülmesi güç, karmaşık bir mekânsal organizasyona ulaşmak adına çoğaltılıp birleştiriliyor.

2. Yeşil teraslar ve yarı açık alanlar farklı yoğunluklarda dağılan modüllerin arasındaki boşluğu dolduruyor.

3. GDKP, çarşı için eskiyle ilişki kuran çağdaş bir çözüm önerisi getiriyor.
"Rejenerasyon ve Rejenerasyon ve Master Planlama" kategorisi: GDKP, Gökhan Avcıoğlu

GDKP, Fatih Gedikpaşa için hazırlanan bir kentsel yenileme projesi... İstanbul yaşamı ve kültürünün temel bir bileşeni olan çarşı, bu çalışmada temel ilkeleri ve mimarisiyle ele alınarak yeni yaklaşımlarla tekrar keşfedilmeye çalışılmış. GDKP, çarşı için eskiyle ilişki kuran çağdaş bir çözüm önerisi getiriyor. Kavramsal olarak, Gedikpaşa önerisi, basit bir grid sistemin, Gedikpaşa’daki alanın verilerine adapte edilmesiyle başlıyor. Tarihi yapılar korunur ve kullanılabilir, yeni yapılar satış alanı olarak değerlendirilebilir şekilde geliştirilmiş. Buradaki amaç; bu sistemin, şehrin değişik yerlerine uyarlanabilir ve çoğaltılabilir olup olmadığını da test etmek. Sonuç tanıdık olmakla birlikte, tarihi bir konu için yeni bir yaklaşım önerisi olarak ortaya çıkıyor. MIPIM jürisi, yerel ölçek ve yerel karakteri referans alan GDKP’nin, çapraz grid kullanımıyla, alışveriş merkezi modelini benimsemek yerine kendi bağlamında yanıtlar getirdiğine dikkat çekiyor.
Fotoğaflar