IAN DOĞA İLE MİMARİNİN BULUŞMASI

 
Doğa ile mimarinin buluşması
GAD & Gökhan Avcıoğlu tarafından Eskişehir Odunpazarı'nda yapılan Rixos Eskişehir Spa Hotel, sürdürülebilir bir proje olmasının yanı sıra çok sayıda ilgi çekici başlığı da bünyesinde bulunduruyor. Tarih, doğa, yeşil, su, ağaç, taş ve sanat; bu projeyi anlatırken kullanacağımız anahtar kelimelerden bazıları...
Eskişehir’in tarihi önceki devletlerden kalan katmanlı zengin bir geçmişe uzanıyor. Bunlar arasında Mitil ler, Frig-ya, İskender İmparatorluğu, Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmaıılı İmparatorluğu sayılabilir. Özellikle bakir tarihi dokusu sayesinde Odunpazaıı bölgesinin hüyiik bir turizm potansiyeli bulunmakta. İşte Rixos Eskişehir Spa Motel bu bölgede yer alıyor. Ağaçlar içindeki proje, Odunpazarı’nın yerelden beslenen mimarisinin ve var olan tarihi dokusunun modern bir yorumu denilebilir.


Kaplıca etrafına konumlanan bir otel


Proje, Eskişehir’in sıcak su kaynaklarından büyük ölçüde etkilenmiş. Jeotermal su kaynağına son derece yakın olduğundan, proje alanı bir kaplıca konumu oluşturuyor. Kaplıca, alanın jeotermal özelliklerinden yararlanılarak, toprak ile eşleştirilip arazi eğimine özenle oturtturulmuş. Yıllar yılı, bu bölgede yaşayanlar sıcak suyun iyileştirici özellikleri olduğuna ve bir süre suda kalan herkesin sağlığının daha iyiye gideceğine inanmışlar ve bu. yerel ve yabancı ziyaretçilerin bölgeye olan ilgisini arıtırmış. Eskişehir kaplıca ve termal otelinin burada konumlanmış olması bu açıdan bir tesadüf değil. Otel, doğal topografyayı izleyerek katmanlanmış olup: tüııı otel misafirlerinin kolayca erişebilmesi için kaplıca etrafında dönüyor. Havuzlara konulan kubbeler, doğal gün ışığının içeri girmesine izin verecek çatı ışıklan görevini üstleniyor. Toprağa gömülü kaplıcaya sızan ışık, kubbe altında geleneksel bir hamam yanılsaması yaratıyor.


"Azalt, Yeniden Kullan, Dönüştür” sloganı ile temel atık azaltma kavramının yanı sıra jeotermal enerji sadece kaplıcalarda değil, bir jeotermal ısı pompalama sistemi sayesinde soğuk
mevsimler boyunca hacmin ısıtılmasında da kullanılıyor. Böylece enerji verimliliği açısından Rixos Eskişehir Spa Ilolel’in örnek bir proje olduğu söylenebilir.


Sanat ile dost bir proje


Cephesinin tamamen ahşap kaplama olması, çok sayıda yerel doğal taş kullanılmış olması, mevcut ağaçların mümkün mertebe korunarak yapının konumlandırılması, her tarafa açılan geniş ve şeffaflar lobi alanının olması, lobiyi saran merdivenin yapıtla bir heykel gibi durması ve dahası bu lobinin çağdaş sanal eserleri ile zenginleştiril-
mesi, tüm bu özellikler projeyi daha sahici kılıyor.


Otel odalarındaki sanat işleri Eskişehir ve İç Anadolu tarihinden esinlenilerek bu otel için özel olarak tasarlanmış. Otel Fuaye ve Sııiı odalarında kullanılan sanat eserleri yatırımcı Erol Tabanca koleksiyonundan özenle se-
çilmiş. Otel lobisine ve peyzajuıa özel olarak Hüsamettin Koçan tarafından tasarlanmış heykeller yine Erol Tabanca koleksiyonundan. Ayrıca Eskişehirli sanatçılar tarafından otele özgü heykeller ve resimler yapılmış. Otel içinde sergilenen tüm bu eserler küçük çaplı bir koleksiyon oluşturuyor.Fotoğaflar