Hello Magazine

 

Başarılı olmanızın sırrı nedir? Hedefiniz, nedir?

G. Avcıoğlu: İmar, yönetmelik ve kanunların insanlar tarafından yapıldığını ve değiştirilebilir olduğunu düşündürmek istiyorum. Bizim önerilerimiz aksayan yönleri açığa çıkaran meseleler üzerinde oluyor. Dolayısıyla bizden sonrakiler için yeni bir şey atmaya çalışıyoruz. Kötü olan bir tarzda ısrar biçimlendirmenin anlamı yok.


HELLO!: Kentlinizi geliştirmek adına ne yapıyorsunuz;?


G. Avcıoğlu: İnsanlarla konuşuyorum.Meraklı bir kişilğim var, araştırıyorum.

 Biranlamda vakıf gibi de çalışıyorsunuz sanki?..


G. Avcıoğlu: Evet, bir anlamda vakıf gibi çalışıyoruz. Çünkü elimizde çok malzeme birikiyor. Kitaplar, yazılı çizili makaleler, maketler, özel çalışılmış software library'lcr. kütüphaneler. vs... değerlendirmek için hakikaten gün yetmiyor. ve açık ofis sistemi düşünüyorum, vakıf gibi: İsimdi GADEV diye bir vakfımız kuruluş aşamasında. Eğitim desteği vereceğiz. Öııcc yardımcı eğitim vereceğiz. Çûııkû mevcut cğitimciler yeterli olmuyor. Hem eski hem de yeni ıııinıarivi harmanlıyoruz... Uç yıl Alpaslan Ataman klasik mimariyi anlatacak. Ben de üç vıl sonra nasıl bozuldu diye anlatacağım. Mimarlık ile ilgili bir okul kurmayı planlıyoruz. Aynı zamanda bir kitap projesi üzerinde çalişiyoruz. Klasik mimaride mimarlık geçmişiyle ilgili mimar Alpaslan Ataman ik- 8 bin 5(10 yıllık mimarlık tarihi üzerine biı kitap çalışmamız var. Çüııkü aslında kitabı yazma fikri düşüncesi ilk Herodot'la Bodrum'da başladı. O andan beri bir tarih düşüncesi, kurgusu ve dokümantasyonu var. Bunun en etkili olduğu zaman ise .Avrupa merkezli. Türkiye topraklan tarihin ilk yazıldığı ve Katı kültürlerinin çok önemli unsurlarının olduğu yerler. Sclçuklu'dan itibaren dalıa çok Doğu'ya doğru bir bakış açısı var. 


 Bu noktada gençlere neler öneriyorsunuz?G. Avcıoğlu: Kendilerini iyi hissettikleri işleri ve çalışma tarzını benimsesinler. Başkalarının dikte ettiği  kurduğu sistemler üzerinde çalışınca samimi bir çalışma ortaya çıkmıyor.