GDKP

PROJE KÜNYESİ

LOKASYON: İSTANBUL / TÜRKİYE 

MİMARİ PROJE & TASARIM: GÖKHAN AVCIOĞLU & GAD 

PROJE EKİBİ: SCOTT BALTİMORE, OZAN ERTUĞ, NİLUFER KARANFİL, MÜGE TAN

YAPI TİPİ: ŞEHİR PLANLAMA, LEİSURE, KAMUSAL, TİCARİ, DENEYSEL

İNŞAAT ALANI: 22.100 M2

PROJE ALANI: 11.200 M2

YAPIM YILI: 2010 

DURUM: ÇALIŞMA

ÖDÜLLER:  

2012 URBAN REGENERATİON AND MASTER PLANNİNG AWARD FOR GDKP, MIPIM AR FUTURE PROJECT AWARDS


PROJE DETAYLARI

GDKP, "kapalı çarşı" yapı tipolojisi için eskiyle ilişki kuran çağdaş bir çözüm önerisi getiriyor. İstanbul yaşamı ve kültürünün temel bir bileşeni olan kapalı çarşı, bu çalışmada temel ilkeleri ve mimarisi ile ele alınarak yeni yaklaşımlarla tekrar keşfedilmeye çalışıldı. Kavramsal olarak, Gedikpaşa önerisi, basit bir gridin, Gedikpaşa’daki alanın verilerine adapte edilmesi ile başlar. Tarihi yapılar korunur ve kullanılabilir, yeni yapılar satış alanı olarak satılabilir şekilde geliştirilir. Sonuç, alanın tolere edebileceği oranda yoğunlaştığı, büyüdüğü bir sistem olarak karşımıza çıkar. Bir yapısal eleman olarak kemer bu öneride ana birim rolüne sahiptir, fonksiyon ve alan verilerinin fiziki bir çözüm getirebilmesi amacıyla, alışılageldik yöntemlerle öngörülmesi güç, karmaşık bir mekansal organizasyon software desteği ile çoğaltılıp birleştirilir. Yeşil teraslar ve yarı açık alanlar farklı yoğunluklarda dağılan birimlerin arasındaki boşluğu doldurur. Ahşap paneller ve farklı renklerde muhafazalar mekanı tanımlamaya başlar, iç ve dış arasındaki ayrım bulanıklaşır. Sonuç tanıdık bir şey olmakla birlikte, tarihi bir konu için yeni bir yaklaşımdır. 

BENZER PROJELER